Pure Zaken
Image default
Bedrijven en samenleving

Veilig omgaan met gevaarlijk bedrijfsafval

Gevaarlijk bedrijfsafval, van chemische resten tot elektronisch afval, vereist speciale behandeling om gezondheids- en milieurisico’s te minimaliseren. Een afvalcontainer kan een veilige en efficiënte oplossing zijn voor het beheer van dergelijk afval. Dit artikel legt uit hoe je veilig om kunt gaan met gevaarlijk bedrijfsafval met behulp van een afvalcontainer.

Begrijpen wat gevaarlijk afval is

Het is van cruciaal belang om te begrijpen wat onder gevaarlijk afval valt, aangezien niet al het bedrijfsafval op dezelfde manier kan worden behandeld. Gevaarlijk afval omvat stoffen die giftig, ontvlambaar, corrosief of reactief zijn. Door je bewust te zijn van de soorten afval die je bedrijf produceert, kun je de juiste procedures voor veilige afvalverwerking implementeren.

Het kiezen van de juiste container

Niet alle containers zijn geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk afval. Het is belangrijk om containers te kiezen die zijn ontworpen voor het type gevaarlijk afval dat je bedrijf produceert. Zo moet elektronisch afval bijvoorbeeld worden verzameld in containers die voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Voor chemisch afval zijn speciale, lekvrije containers vereist.

Correcte afvoer van gevaarlijk afval

Als het gaat om de afvoer van gevaarlijk bedrijfsafval, is het belangrijk om een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf in te schakelen. Zij zullen over de nodige vergunningen beschikken en in staat zijn om het afval op een veilige en milieuvriendelijke manier te verwerken. Het is ook een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat gevaarlijk afval op de juiste manier wordt afgevoerd.

Veilige opslag en handling

Gevaarlijk afval moet veilig worden opgeslagen om risico’s te beheersen. Containers moeten op een veilige plaats worden bewaard, weg van plaatsen waar ze kunnen worden beschadigd of omgestoten. Ze moeten ook duidelijk worden gemarkeerd om iedereen op de hoogte te stellen van de inhoud. Bovendien moeten werknemers die met gevaarlijk afval omgaan, de juiste veiligheidsmaatregelen nemen, zoals het dragen van beschermende kleding en handschoenen.

 

https://www.renewi.com/nl-nl/zakelijk